Chevrolet Impala Stationwagon – 1964

Chevrolet Impala Stationwagon – 1964

  • 350 & auto.
  • Alu kylare.
  • Soffa i skuffen.
  • Främre och mittersta soffor är nyklädda.
  • Dörrsidor nyklädda.
  • Kaross är rak och fin.