Chevrolet Impala – 1966

Chevrolet Impala 1966 – SÅLD

  • 283 & PG
  • Nya säten fram & bak